Nederlands: De inhoud van onze correspondentie, waaronder zogenaamde E-mail, is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk en expliciet anders wordt overeengekomen. Van Loon Maritime Services BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Onze Algemene Handelsvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, ook op al onze correspondentie.

English: The contents of our correspondence, including so-called E-mail, is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from Van Loon Maritime Services BV. Van Loon Maritime Services BV is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages. Our General Trading Conditions always apply, also to any of our correspondence.